Равносметка и Проверка на Приоритетите (Твоите Финанси под Твой Контрол)

Като за начало нека  се поздравим за усилията, които положихме, да наблюдаваме своите навици по отношение на пазаруването. Информацията от едномесечните ни разходи би послужила като добра отправна точка, но бих препоръчала да проследим навиците за около 6 месеца, за да елиминираме риска някои еднократни разходи (напр. купили сме си скъп костюм за сватба, на която сме поканени) или пък сезонност (наем на ски оборудване) да направят анализа ни неточен.

Следващата стъпка е да направим равносметка на нашите наблюдения и да видим дали навиците ни са в съответствие с нашите ценности и приоритети. За да го постигнем, би било добре да се насочим отново към нашия Финансов документ и да отразим какъв процент от общите ни приходи сме похарчили за всяка от категориите. Добра идея също е да погледнем абсолютната стойсност и да преценим дали тя ни се струва приемлива.

Например, може би забелязваме, че харчим по 7 евро на ден за обяд на работа. Струва ние се нормално, всички останали го правят, така че би трябвало да бъде в реда на нещата. Но нека направим бърза калкулация заедно, 7 евро х 20 дни = 140 евро на месец за обяд на работа. ОК, а на годишна база това означава 1680 евро. Значителна сума. За някой може би това е една месечна заплата. За вас струва ли ви се логично, че работите 1 месец в годината, за да платите за обеда на работа? Може би да, може би не. Имате пълна свобода да направите своите собствени заключения и именно това е идеята на тази равносметка.

Най-важното е да направим така, че нашите разходи отразяват нашите приоритети и ценности

Как да го постигнем? Ето едно кратко и ефективно упражнение, което предлагат the Minimalists. За съжаление видеото е на английски, но по-долу предлагам описание на стъпките.

  1. Вземете лист хартия и на едната му страна напишете всички занимания, които бихте искали да вършите. Наречете този списък Един ден в бъдещето, в него е добре да включите всичко, което е важно за вас.
  2. На обратната страна напишете всички занимания, които сте свършили за последните 24 часа. Наречете този списък Днес.
  3. Сравнете дали има прилики между двата списъка.
  4. Възможно ли е да елиминираме някои от заниманията от списъка Днес, за да намерим време за някои от заниманията от списъка Един ден в бъдещето?

Целта на това упражнение е да видим как нашите краткосрочни действия (списък Днес) се съотнасят към нашите дългосрочни ценности (Един ден в бъдещето). Това е една чудесна възможност да направим равносметка и корекция, ако преценим, че имаме нужда.

Каква е връзката с нашата финансова ситуация?

Упражнението Днес/Един ден в бъдещето ни помага да се обърнем към приоритетите в живота си. Ако например забележим, че да прекарваме време със семейството си е една от ценностите ни, фактът, че харчим голяма част от приходите си за ваканции и пътуване, не би трябвало да е притеснителен. На друга страна, ако забележим, че 10% от месечните приходи са похарчени за дрехи и аксесоари, а това не е сред приоритетите ни, правим просто защото и останалите го правят, може би е добре да променим навиците си за пазаруване, за да отразяват по-адекватно нашите цели, приоритети и ценности. С направените спестявания можем да финансираме дейности, които са в съответствие с нашите приоритети. Това би допринесло за повече баланс и хармония в живота ни.

В следващите стъпки ще разгледаме различни възможности да оптимизираме разходите си по отделните категории, така че да освободим ресурси, които да похарчим за наистина важните за нас неща. Така ще си помогнем двата списъка Днес и Един ден в бъдещето да не излеждат толкова различни.

Връзки към останалите постове от поредицата “Твоите Финанси под Твой Контрол”:

0. Преди Старта

1. Наблюдение и Попълване на Нашата База Данни

2. Равносметка и Проверка на Приоритетите

Успех!

Love,

Mrs. DNB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s